Donerade spermier

Priserna gäller f.o.m januari 2024

Vid donationsbehandling inkluderas kostnaden för Barnrätt i behandlingspriset, inget extra kostnad utgår för Barnrätt

 

Inseminationsbehandling med donerade spermier, AID

Utredning inför AID

– Utredning: Läkarbesök 1 800 kr, AMH 600 kr, TSH 100 kr, blodscreening 900 kr/pers 
– Möte med psykoterapeut (obligatoriskt) 
– Läkarbesök (om utredning gjord) 1 800 kr

Inseminationsbehandling

– En insemination med donerade spermier (AID) 22 000 kr
– Vid behov av medicinsk behandling och ultraljud vid AID, tillägg 4 000 kr
– Vid behov av injektionsbaserad hormonstimulering, tillägg 9 500 kr

– 3-paket insemination med donerade spermier (AID) 46 000 kr

Barnrätten finns för att säkerställa att samma donator inte ger upphov till barn i fler än sex familjer i Sverige (enligt Socialstyrelsens föreskrifter).

IVF-behandling med donerade spermier (IVF-D)

– Utredning: Läkarbesök 1 800 kr, AMH 600 kr, TSH 100 kr, blodscreening 900 kr/pers 
– Möte med psykoterapeut (obligatoriskt) 
– Läkarbesök (om utredning gjord) 1 800 kr

Behandling med donerade spermier

– IVF med donerade spermier, enkel behandling 54 500 kr, behandling 2 och uppåt 51 000 kr

– 3-paket IVF-D, kvinna <39 år 108 000 kr
– 3-paket IVF-D, kvinna 39-41 år 112 000 kr

– Nedfrysning av embryo 4 250 kr

–  Frysförvaring av embryo åren 2-10 3 250 kr/år

 

– Embryovideo efter fött barn 400 kr

 

IVF/ICSI med donerade spermier om nedfrysta ägg finns på kliniken 43 000 kr

Barnrätten finns för att säkerställa att samma donator inte ger upphov till barn i fler än sex familjer i Sverige (enligt Socialstyrelsens föreskrifter).

Faktura skall vara betald senast inseminationsdagenvid AID.

Vi reserverar oss för prisförändringar p g a kostnadsökningar, nya medicinska rekommendationer och/eller införande av nya lagar och förordningar.